ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக சமன் ரத்னபிரிய இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துக் கொண்டுள்ளார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன பதவி விலகியதன் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள வெற்றிடத்திற்கே சமன் ரத்னபிரிய இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.