பதில் பிரதம நீதியரசராக உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் புவனெக்க அலுவிஹார பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.

உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் புவனெக்க அலுவிஹார பதில் பிரதம நீதியரசராக நேற்று முன்தினம் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார். பிரதம நீதியரசர் ஜயந்த ஜயசூரிய வெளிநாடு சென்றிருப்பதால் உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் புவனெக்க அலுவிஹார பதில் பிரதம நீதியரசராக பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.