பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி கிஹான் பிலபிட்டியவை ஏப்ரல் 2 ஆம் திகதி நுகேகொட நீதிவான் நீதிமன்றத்தின் முன்னலையில் ஆஜராகுமாறு அழைப்பானை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.