இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கான விற்பனை மற்றும் கொள்வனவு பெறுமதிப்படி இலங்கை ரூபாவுக்கான பெறுமதி அதிகரித்துள்ளது.அதன்படி இன்று (20) அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 189.87ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 185.380 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கை வரலாற்றில் முதன் முறையாக அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இந்த அளவில் அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.