யாழ்மாவட்ட கூடைப்பந்தாட்ட சங்கத்திற்கென பொதுக்கூடைப்பந்தாட்ட மைதானம் ஒன்றை அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அதனை வைபவரீதியாக திறந்து வைத்தவேளை