சங்கானை மற்றும் சுழிபுரம் மேற்குப் பகுதிகளில் இடம்பெற்ற மக்களுடனான கலந்துரையாடல்கள்…