தாவடி கிராமத்தில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கலந்துரையாடல்…