நவாலி, மூளாய் தெற்கு மற்றும் சுழிபுரம் கிராமங்களில் மக்கள் சந்திப்புக்களில் பங்கேற்பு….