சண்டிலிப்பாய் பிரதேச முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் சம்மேளனத்தின் பண்டத்தரிப்பு பகுதிக்குட்பட்ட முன்பள்ளி ஆசிரியர்களை வேட்பாளர் பா.கஜதீபன் அவர்கள் சந்தித்தபோது…