கூட்டமைப்பு தான் தமிழர்களின் ஒரே கட்சி..

கூட்டமைப்பு தான் தமிழர்களின் ஒரே கட்சி.. ஒற்றுமையாய் இருந்தாலும் ஈழம் கிடைத்திருக்காது.

Gepostet von Tubetamilfm am Freitag, 10. Juli 2020