பருத்தித்துறை குரும்பகட்டி பகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரைகள்…