பரந்தன் 2ம் கட்டை குடியேற்றத் திட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரையின்போது…