கிளிநொச்சி புளியம்பொக்கணை ,தர்மபுரம், முசுரன்பிட்டி பகுதிக்கான தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்வுகள்…