யாழ்ப்பாணம் 57%
வன்னி 70%
திருகோணமலை 69%
மட்டக்களப்பு 69%
திகாமடுல்ல 68%

இரத்தினபுரி 70%
மாத்தளை 68%
கேகாலை 67%
கண்டி 65%
மொனராகலை 65%
மாத்தறை 65%
கம்பஹா 62%
ஹம்பாந்தோட்டை 62%
கொழும்பு 60%
களுத்துறை 60%
காலி 60%
புத்தளம் 60%
பொலன்னறுவை 55%
அநுராதபுரம் 52%