திகாமடுல்ல – சம்மாந்துறை தொகுதி முடிவுகள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 22021
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் – 13940
தேசிய காங்கிரஸ் – 12726
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 4804
அகில இலங்கை தமிழ் மகாசபை -4542
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 4307

திகாமடுல்ல – அம்பாறை தொகுதி முடிவுகள்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 90736
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 22300
தேசிய மக்கள் சக்தி – 3447
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 3260

பொத்துவில் தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 32763
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் – 21736
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 15839
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 15103
தேசிய காங்கிரஸ் – 13661
அகில இலங்கை தமிழ் மகாசபை – 12996
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1982

கல்முனை தொகுதி முடிவுகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 20011
தேசிய காங்கிரஸ் – 10401
அகில இலங்கை தமிழ் மகாசபை – 10130
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் – 6380
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 9582