ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 126,012 வாக்குகள் – 3 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 102,274 வாக்குகள் – 2 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் – 43,319 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
தேசிய காங்கிரஸ் – 38,911 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்