ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 86,394 வாக்குகள் – 5 ஆசனங்கள்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 68,681 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 39,570 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்