இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 79,460 வாக்குகள் – 2 ஆசனங்கள்
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் – 67,692 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 67,692 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 42,524 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்