இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 112,967 வாக்குகள் – 3 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 55,303 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி – 49,373 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 45,797 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 35,927 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்