இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 69,916 வாக்குகள் – 3 ஆசனங்கள்
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 42,524 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 37,883 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 45,797 வாக்குகள் – 1 ஆசனம்