உடுப்பிட்டி தொகுதி தேர்தல் முடிவு-
ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 6214
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 4457
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 3868
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 3292
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 1572
வட்டுக்கோட்டை தொகுதி தேர்தல் முடிவு
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 9024
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 5010
இலங்கை சுதந்திர கட்சி – 4556
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 4076
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 2463
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 1316
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 1110

காங்கேசன்துறை தொகுதி தேர்தல் முடிவு-
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 6849
இலங்கை சுதந்திர கட்சி – 5560
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 4645
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 4185
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 2114
கோப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவு –
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 9365
இலங்கை சுதந்திர கட்சி – 7188
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 5672
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 4353
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 3549

நல்லூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு-

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 8423
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 8386
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 3988
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 3361
இலங்கை சுதந்திர கட்சி – 2921
பருத்தித்துறை தொகுதி தேர்தல் முடிவு-
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 5803
இலங்கை சுதந்திர கட்சி – 4700
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 4158
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 3382
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 2986