இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 22492
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 8307
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 6087
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 3694
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 2472
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 2155
தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி – 1690