மானிப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவு

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 10302
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 6999
இலங்கை சுதந்திர கட்சி – 6678
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 3740
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 2838
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1482