இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 7200
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 4347
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி – 3291
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 3223
ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி – 1903