வெளிநாடுகளில் தங்கியிருந்த 111 இலங்கையர்கள் இன்று நாடு திரும்பியுள்ளனர். டுபாயில் இருந்து 22 பேரும், கட்டாரில் இருந்து 52 பேரும், ஜப்பானில் இருந்து 30 பேரும், அவுஸ்திரேலியாவில் இருந்து 07 பேரும் இவ்வாறு நாடு திரும்பியுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பீ.சி.ஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.