பின்தங்கிய கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் தேசிய கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் சிறு வர்த்தக பயிர்செய்கை அபிவிருத்தி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராக சதாசிவம் வியாழேந்திரன் பதவிப்பிரமாணம் செய்துள்ளார். இன்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து ஜனாதிபதி முன்னிலையில் அவர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.