13ஆம் திகதி அமைச்சரவை ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்றவர்களை சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தி கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தல்