வௌ்ளவத்தை மயூர பிளேஸ் நாளை (14) காலை 5 மணிமுதல் முதல் முடக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது