கொரோனா தொற்றில் மேலும் ஐவர் மரணம், மொத்தம் 165ஆக அதிகரித்தது.