வவுனியா சாஸ்திரிகூழாங்குளத்தில் மரணித்த தோழர் நியாஸ் (செல்வநாயகம் அம்பிகைபாகன் – நொச்சிமோட்டை), தோழர் மாயக்கண்ணன் ஆகியோரின் 35ஆவது ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று..
(16.02.1986)