கொழும்பு கொம்பனிவீதியில் உள்ள தபால் காரியாலயத்தில் கடமையாற்றும் 21 பேருக்கு கொரோனா தொற்றியுள்ளது. இதனால், அந்த தபால் காரியாலயம் மூடப்பட்டுள்ளது.