05.05.1999இல் வவுனியாவில் மரணித்த பளை பிரதேச சபையின்  முன்னாள் உறுப்பினர் தோழர் குணம் (வீரகத்தி குணரத்தினம் – திருநாவற்குளம்) அவர்களின் 22ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று….