17.05.1993இல் வவுனியாவில் மரணித்த தோழர் சுதா (சுதாகரன் – தோப்பூர்) அவர்களின் 28ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள் இன்று….