05.06.1987இல் பூசா முகாமில் மரணித்த தோழர் மோகன் (கந்தையா ஜீவராஜா) அவர்களின் 34ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்றாகும்…