09.06.1985இல் மரணித்த தோழர் சுதன் (மா.சிவஞானம்) அவர்களின் 36ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று……