ஆனையிறவை பிறப்பிடமாகவும் பிரான்ஸை வாழ்விடமாகவும் கொண்ட தர்மலிங்கம் ஜெயராசா அவர்கள் பிரான்ஸில் மரணமெய்தினார். இவர் தோழர் தீபன் (அமரர் தர்மலிங்கம் யோகராசா) அவர்களின் அன்புச் சகோதரர் (ஆவார்.

அவரின் பிரிவுத் துயரினை பகிர்ந்து கொள்வதோடு அன்னாருக்கு எமது இதயபூர்வ அஞ்சலியை சமர்ப்பிக்கிறோம்.

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE)
ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி (DPLF).
19.06.2021.