13.07.2006இல் மரணித்த தோழர் பவான் (இரத்தினம் சிறீகாந்தராஜா – கோவில்குளம்) அவர்களின் 15 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள் இன்று…