16.07.1989இல் மரணித்த மக்கள் யுத்தத்தின் மகத்தான தளபதி செயலதிபர் அமரர் தோழர் முகுந்தன் (கதிர்காமர் உமாமகேஸ்வரன்) அவர்களின் 32ஆம் நினைவு நாளும் 32ஆவது வீரமக்கள் தின நிறைவு நாளும் இன்று..