மன்னார் முருங்கனில் இன்று முற்பகல் வீரமக்கள் தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர் தோழர் சிவசம்பு, கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் பிரதேச இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.