கழகத்தின் தீவிர ஆதரவளராக இருந்து மரணித்த வவுனியா வேப்பங்குளம் அன்ரன் புஸ்பராஜா என்பவரின் குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக கனடா கிளை தோழர்களால் ரூபாய் 50,000/= வழங்கப்பட்டுள்ளது.