04.09.1987 இல் மன்னாரில் மரணித்த தோழர்கள் பத்தி (பாஸ்கர் – ஆண்டாங்குளம்), ரமேஷ் (கட்டையடம்பன்) ஆகியோரின் 34ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…