09.09.2005இல் வவுனியா திருநாவற்குளத்தில் மரணித்த தோழர் கேதீஸ் (கோபால் வில்வராசா) அவர்களின் 16ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…