தோழர் சேவற்கொடியின் தாயாருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக லண்டனில் இருந்து கழகத் தோழர் முகுந்தன் அவர்களால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட 30,000 ரூபாய் நிதி இன்று (14.09.2021) வழங்கி வைக்கப்பட்டது.