எமது கட்சியின் செயலாளர் தோழர் ஆனந்தி அண்ணரின் (சுப்பிரமணியம் சதானந்தம்) இறுதி நிகழ்வுகள் இன்று மாலை 5.00 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது.