எமது கட்சியின் செயலாளர் தோழர் ஆனந்தி அண்ணர் (சுப்பிரமணியம் சதானந்தம்) சுகயீனம் காரணமாக இன்று (22.10.2021) இயற்கை எய்தினார். மேலதிக தகவல்களை பின்னர் அறியத் தருகிறோம்….