01.12.1990இல் மரணித்த தோழர் அருணாசலம் சேகர் அவர்களின் 31ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…