நாட்டில் 16 – 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கொவிட் தடுப்பூசியின் 2ஆவது டோஸ் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை, 12 – 15 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு முதலாவது கொவிட் தடுப்பூசியையும் வழங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், இந்த தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் திகதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் கல்வி அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.