ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, சிங்கபூருக்கு விஜயமொன்றை மேற்கொண்டுள்ளார். தனிப்பட்ட விஜயமொன்றை மேற்கொண்டே ஜனாதிபதி, சிங்கபூருக்கு விஜயம் செய்துள்ளார்.