19.12.1990இல் மரணித்த தோழர் சந்திரன் (க.விவேகராசா) அவர்களின் 31ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று…