எதிர்வரும் புதன்கிழமை (05) முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் திருத்தப்பட்டுள்ள புதிய பஸ் கட்டணங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி 17.44 சதவீதத்தால் பஸ் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.